Project information

Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část V.

Project Identification
MUNI/A/0907/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný výzkumný projekt zaměřený zejména k dějinám hudební kultury Brna a Moravy se řadí k zásadním dlouhodobým prioritám odborného zájmu pracovníků Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU. Součástí projektu je jak široké spektrum dějin hudebního a uměleckého života dané lokality, ale také zájem o hudební osobnosti a instituce s regionem spojené. Výzkum v podobě dílčích sond bude i nadále připravován (a následně publikován) v úzké vazbě ke vznikajícím doktorským a magisterským diplomovým pracím. Samostatnou částí projektu bude stále také příprava a realizace další množiny hesel osobností spojených s brněnskou a moravskou hudební kulturou pro Český hudební slovník osob a institucí. Projekt pátým rokem metodologicky navazuje na předchozí části věnované stejné odborné problematice.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info