Project information

Tři osudové roky

Investor logo
Project Identification
DP-TriOsRoky2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Koncept oslav tří, pro ČR historicky zásadních výročí, je založena na významu třetí role univerzity, které vedle vzdělávání a vědy představují prostředníka a opinion leadra v diskusi celospolečenských témat. MU má vzhledem ke své velikosti v tomto úkolu nezastupitelnou roli nejen v rámci JMK.
Koncepce projektu je založena na zprostředkování povědomí o historických milnících pomocí konkrétních lidských osudů, které ukazují význam událostí, ale i souvislosti spojené s jednotlivými mezníky historie naší vlasti. Nástroje pro prezentaci odpovídají trendům doby a kombinují web, videomapping, užití aplikací pro chytré telefony s klasickou formu panelových výstav, filmem, atd.. Cílem projektu je zacílit nejen na studenty všech stupňů, ale na širokou veřejnost. Lokalizace MU v rámci centra města Brna zaručuje přímý kontakt mezi cílovou skupinou a pořádanými akcemi.
MU vznikla necelý půl rok po založení Československa a proto je zásadně spojena s rokem 1918 a rolí TGM. Pozornost je ale vzhledem k významu roku 1968 a 1993 a s ohledem na široké zaměření MU (včetně právních, historických a politologických disciplín) věnována také roku 1968 jako historickému předělu demokratického vývoje. Připomínka vzniku samostatné ČR je nejenom zásadně pro moderní dějiny země, ale je s městem Brnem spjata teritoriálně a proto je rovněž významnou částí projektu.

Závěreční zpráva projektu: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/rozvoj/projekty/3054630/52728990/ostatni_ukazatel_f_3_osudove_roky/Zaverecna_zpravba_Tri_osudove_roky_na_web.pdf