Informace o projektu

Tři osudové roky

Logo poskytovatele
Kód projektu
DP-TriOsRoky2018
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Koncept oslav tří, pro ČR historicky zásadních výročí, je založena na významu třetí role univerzity, které vedle vzdělávání a vědy představují prostředníka a opinion leadra v diskusi celospolečenských témat. MU má vzhledem ke své velikosti v tomto úkolu nezastupitelnou roli nejen v rámci JMK.
Koncepce projektu je založena na zprostředkování povědomí o historických milnících pomocí konkrétních lidských osudů, které ukazují význam událostí, ale i souvislosti spojené s jednotlivými mezníky historie naší vlasti. Nástroje pro prezentaci odpovídají trendům doby a kombinují web, videomapping, užití aplikací pro chytré telefony s klasickou formu panelových výstav, filmem, atd.. Cílem projektu je zacílit nejen na studenty všech stupňů, ale na širokou veřejnost. Lokalizace MU v rámci centra města Brna zaručuje přímý kontakt mezi cílovou skupinou a pořádanými akcemi.
MU vznikla necelý půl rok po založení Československa a proto je zásadně spojena s rokem 1918 a rolí TGM. Pozornost je ale vzhledem k významu roku 1968 a 1993 a s ohledem na široké zaměření MU (včetně právních, historických a politologických disciplín) věnována také roku 1968 jako historickému předělu demokratického vývoje. Připomínka vzniku samostatné ČR je nejenom zásadně pro moderní dějiny země, ale je s městem Brnem spjata teritoriálně a proto je rovněž významnou částí projektu.

Závěreční zpráva projektu: https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/rozvoj/projekty/3054630/52728990/ostatni_ukazatel_f_3_osudove_roky/Zaverecna_zpravba_Tri_osudove_roky_na_web.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info