Project information
Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život (MEPP)

Investor logo
Project Identification
TL01000286
Project Period
6/2018 - 5/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Centre of Transport Research
Mendel University in Brno
Archaia Brno o.p.s.

Hlavním přínosem předkládaného projektu je propojení společenských, humanitních věd a aplikovaného výzkumu v env. oblasti pro zajištění kvalitního sociálního a přírodního prostředí pro život ve městech - na příkladu města Brna a jeho vybraných parků. Propojením sociálně vědních výzkumů s kontaminací půd a ovzduší vybraných brněnských parků budou vytvořeny fundované podklady pro další řešení dané problematiky a politická rozhodnutí na úrovni Statutárního města Brna. Dopady a přínosy projektu jsou tedy velmi důležité pro zlepšení života obyvatel měst a jsou tak v souladu s NPOV- prostředí pro kvalitní život- oblasti: Environmentálně příznivá společnost (cíl 5.2.1), Globální změny (cíl 2.3.1) a Přírodní zdroje.(cíl 1.4.2).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info