Informace o projektu
Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život (MEPP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL01000286
Období řešení
6/2018 - 5/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Centrum dopravního výzkumu
Mendelova univerzita v Brně
Archaia Brno o.p.s.

Hlavním přínosem předkládaného projektu je propojení společenských, humanitních věd a aplikovaného výzkumu v env. oblasti pro zajištění kvalitního sociálního a přírodního prostředí pro život ve městech - na příkladu města Brna a jeho vybraných parků. Propojením sociálně vědních výzkumů s kontaminací půd a ovzduší vybraných brněnských parků budou vytvořeny fundované podklady pro další řešení dané problematiky a politická rozhodnutí na úrovni Statutárního města Brna. Dopady a přínosy projektu jsou tedy velmi důležité pro zlepšení života obyvatel měst a jsou tak v souladu s NPOV- prostředí pro kvalitní život- oblasti: Environmentálně příznivá společnost (cíl 5.2.1), Globální změny (cíl 2.3.1) a Přírodní zdroje.(cíl 1.4.2).

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info