Project information

Abstraktní interpretace a verifikace parametrizovaných booleovských regulačních sítí

Project Identification
8J18FR045
Project Period
1/2018 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Analýza dynamických systémů prostřednictvím vhodných informatických modelů je jedním ze zásadních stavebních kamenů moderního paradigmatu systémové biologie. Motivace pro použití vhodných formalismů a výpočetních technik z oblasti počítačové vědy vychází z podstaty fungování biologického systému jako souboru komplexních souběžných procesů. Jedním z široce použávaných modelů jsou tzv. boolovské regulační sítě. Cílem projektu je rozšíření existujících formálních technik pro analýzu boolovských sítí s ohledem na jejich parametrizovanost bez nutnosti generování úplného stavového prostoru. Projekt je řešen ve spolupráci dvou špičkových skupin v oblasti formálních metod -- LRI Paris-Sud (statická analýza a Petriho sítě) a Laboratoř systémové biologie (Sybila FI MU, model checking a paralelní algoritmy).