Informace o projektu

Abstraktní interpretace a verifikace parametrizovaných booleovských regulačních sítí

Kód projektu
8J18FR045
Období řešení
1/2018 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Analýza dynamických systémů prostřednictvím vhodných informatických modelů je jedním ze zásadních stavebních kamenů moderního paradigmatu systémové biologie. Motivace pro použití vhodných formalismů a výpočetních technik z oblasti počítačové vědy vychází z podstaty fungování biologického systému jako souboru komplexních souběžných procesů. Jedním z široce použávaných modelů jsou tzv. boolovské regulační sítě. Cílem projektu je rozšíření existujících formálních technik pro analýzu boolovských sítí s ohledem na jejich parametrizovanost bez nutnosti generování úplného stavového prostoru. Projekt je řešen ve spolupráci dvou špičkových skupin v oblasti formálních metod -- LRI Paris-Sud (statická analýza a Petriho sítě) a Laboratoř systémové biologie (Sybila FI MU, model checking a paralelní algoritmy).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info