Project information

Vzdělávání seniorů jako součást sociálních služeb Jihomoravského kraje

Project Identification
JMK OI8Y0
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Rector's Office

Cílem projektu je ve spolupráci s Krajským úřadem JMK a Univerzitou třetího věku Masarykovy univerzity realizovat osm vzdělávacích kurzů pro seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb – Domovech pro seniory. Obsah kurzů je primárně zaměřen na tuto cílovou skupinu a jejich obsah, metody i formy jsou tomu adekvátně přizpůsobeny. Výsledkem projektu bude zkvalitnění života seniorů žijících v zařízeních zřízených JMK na straně jedné a zlepšení sociálních služeb poskytovaných JMK na straně druhé. Mimo jiné se tím také sníží diskriminace seniorů, kteří nemají možnost navštěvovat univerzitu třetího věku v takové podobě jako jejich fyzicky nebo psychicky aktivnější vrstevníci.