Informace o projektu

Vzdělávání seniorů jako součást sociálních služeb Jihomoravského kraje

Kód projektu
JMK OI8Y0
Období řešení
2/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Cílem projektu je ve spolupráci s Krajským úřadem JMK a Univerzitou třetího věku Masarykovy univerzity realizovat osm vzdělávacích kurzů pro seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb – Domovech pro seniory. Obsah kurzů je primárně zaměřen na tuto cílovou skupinu a jejich obsah, metody i formy jsou tomu adekvátně přizpůsobeny. Výsledkem projektu bude zkvalitnění života seniorů žijících v zařízeních zřízených JMK na straně jedné a zlepšení sociálních služeb poskytovaných JMK na straně druhé. Mimo jiné se tím také sníží diskriminace seniorů, kteří nemají možnost navštěvovat univerzitu třetího věku v takové podobě jako jejich fyzicky nebo psychicky aktivnější vrstevníci.