Project information

Centre for Plant Experimental Biology (CEBR)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 (kod CEP: EF16_019/0000738)
Project Period
7/2018 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Experimental Botany of the ASCR, v. v. i.
Mendel University in Brno

Projekt sdružuje odborníky zabývající se různými oblastmi molekulární biologie rostlin (buněčné regulace, transport a přenos hormonálních signálů ve vývoji rostlin, proteomika, genomika, studium reprodukce rostlin) do jednoho týmu s cílem dosáhnout kombinace znalostí nutných k pochopení a identifikaci klíčových faktorů podílejících se na odpovědi rostlin na stresové působení: jak abiotické faktory (sucho, chlad a horko) tak i interakce rostlin s patogeny (Pseudomonas, Leptosphaeria, Blumeria graminis). Cílem projektu je také aplikovat dosažené znalosti v oblasti šlechtění (především jabloní).
Cíle projektu:
1) Identifikace faktorů podílejících se na interakci rostlin s prostředím na buněčné úrovni
2) Popis molekulární mechanizmů odezvy rostlin ve vegetativním stádiu
3) Vliv prostředí na vývoj a reprodukci rostlin
4) Popis molekulární povahy faktorů ovlivňujících stresové odpovědi u jabloní (aplikace výše uvedených znalostí z modelových organismů)

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info