Informace o projektu

Informace o projektu
Centrum experimentální biologie rostlin (CEBR)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 (kod CEP: EF16_019/0000738)
Období řešení
7/2018 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně

Projekt sdružuje odborníky zabývající se různými oblastmi molekulární biologie rostlin (buněčné regulace, transport a přenos hormonálních signálů ve vývoji rostlin, proteomika, genomika, studium reprodukce rostlin) do jednoho týmu s cílem dosáhnout kombinace znalostí nutných k pochopení a identifikaci klíčových faktorů podílejících se na odpovědi rostlin na stresové působení: jak abiotické faktory (sucho, chlad a horko) tak i interakce rostlin s patogeny (Pseudomonas, Leptosphaeria, Blumeria graminis). Cílem projektu je také aplikovat dosažené znalosti v oblasti šlechtění (především jabloní).
Cíle projektu:
1) Identifikace faktorů podílejících se na interakci rostlin s prostředím na buněčné úrovni
2) Popis molekulární mechanizmů odezvy rostlin ve vegetativním stádiu
3) Vliv prostředí na vývoj a reprodukci rostlin
4) Popis molekulární povahy faktorů ovlivňujících stresové odpovědi u jabloní (aplikace výše uvedených znalostí z modelových organismů)

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  2 – Konec hladu

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info