Project information

Project information
Secure power flexibility for grid control and market purposes (SecureFlex)

Investor logo
Project Identification
TK01030078
Project Period
6/2018 - 5/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen
Czech Technical University Prague
Mycroft Mind, a. s.

Projekt cílí na vytvoření analytických,výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií,které přispějí k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR.společně se systémovými operátory budou vyvinuty nástroje,které budou mít významný potenciál reálného nasazení a přispějí k vzniku systematického konceptu zapojení výkonové flexibility do tržních a provozně-bezpečnostních mechanismů v prostředí české elektrizační soustavy.Načasování projektu a dosažení výsledků projektu koresponduje s očekávanými termíny implementací opatření ze čtvrtého energetického balíčku (Winter package) očekávané ve středně dobém horizontu (tj.řádu let) a pro které v současné době neexistují vhodné nástroje.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info