Informace o projektu

SecureFlex

Logo poskytovatele
Kód projektu
TK01030078
Období řešení
6/2018 - 5/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni
České vysoké učení technické v Praze
Mycroft Mind, a. s.

Projekt cílí na vytvoření analytických,výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií,které přispějí k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR.společně se systémovými operátory budou vyvinuty nástroje,které budou mít významný potenciál reálného nasazení a přispějí k vzniku systematického konceptu zapojení výkonové flexibility do tržních a provozně-bezpečnostních mechanismů v prostředí české elektrizační soustavy.Načasování projektu a dosažení výsledků projektu koresponduje s očekávanými termíny implementací opatření ze čtvrtého energetického balíčku (Winter package) očekávané ve středně dobém horizontu (tj.řádu let) a pro které v současné době neexistují vhodné nástroje.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info