Project information

Metodika druhové ochrany hub

Project Identification
TITBMZP710
Project Period
9/2018 - 2/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Realizace výzkumné aktivity za účelem přípravy podkladů pro kvalitní a efektivní výkon státní správy. Přínosem projektu bude zdokonalení v procesech a postupech, které souvisejí s ochranou vzácných a ohrožených druhů hub (plánování a realizace péče o chráněná území a další významné lokality včetně stanovení priorit a optimalizace, vyhodnocení území z hlediska přírodních hodnot, administrativní úkony při výkonu státní správy - povolování výjimek, vyhlašování chráněných území, stanovení bližších ochranných podmínek, sankce apod., strategické plánování, tvorba koncepcí a metodické vedení, ...). Poprvé bude provedeno ucelené, tematicky jasně ohraničené a metodicky konzistentní probádání České republiky, které přinese odborné podklady potřebné k efektivní ochraně vzácných a ohrožených druhů hub.