Informace o projektu

Informace o projektu
Metodika druhové ochrany hub

Kód projektu
TITBMZP710
Období řešení
9/2018 - 2/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Realizace výzkumné aktivity za účelem přípravy podkladů pro kvalitní a efektivní výkon státní správy. Přínosem projektu bude zdokonalení v procesech a postupech, které souvisejí s ochranou vzácných a ohrožených druhů hub (plánování a realizace péče o chráněná území a další významné lokality včetně stanovení priorit a optimalizace, vyhodnocení území z hlediska přírodních hodnot, administrativní úkony při výkonu státní správy - povolování výjimek, vyhlašování chráněných území, stanovení bližších ochranných podmínek, sankce apod., strategické plánování, tvorba koncepcí a metodické vedení, ...). Poprvé bude provedeno ucelené, tematicky jasně ohraničené a metodicky konzistentní probádání České republiky, které přinese odborné podklady potřebné k efektivní ochraně vzácných a ohrožených druhů hub.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info