Project information

ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH DAT O KVALITĚ ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BRNĚNSKÉ POPULACE

Project Identification
1518173972
Project Period
9/2018 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Podpora města Brna při tvorbě regionálně specifických strategií a politik v oblasti ochrany zdravého životního prostředí, kvality života a zdraví občanů prostřednictvím přípravy podkladů, prezentací a vizualizací dostupných dat o životním prostředí a dalších faktorech ovlivňujících kvalitu života v městě Brně na podkladě dlouhodobých výzkumných studií zahrnující převážně brněnskou populaci. Poskytnuté výstupy (závěrečná zpráva obsahující statisticky vyhodnocená data o životním prostředí, zdraví a kvalitě obyvatel v souladu s dohodnutým zadáním, včetně grafů, map či prezentací) budou přímo využitelné pro zvýšení informovanosti obyvatel i pro zlepšení regionální politiky ve vztahu ke zdraví.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info