Informace o projektu

ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH DAT O KVALITĚ ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BRNĚNSKÉ POPULACE

Kód projektu
1518173972
Období řešení
9/2018 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Podpora města Brna při tvorbě regionálně specifických strategií a politik v oblasti ochrany zdravého životního prostředí, kvality života a zdraví občanů prostřednictvím přípravy podkladů, prezentací a vizualizací dostupných dat o životním prostředí a dalších faktorech ovlivňujících kvalitu života v městě Brně na podkladě dlouhodobých výzkumných studií zahrnující převážně brněnskou populaci. Poskytnuté výstupy (závěrečná zpráva obsahující statisticky vyhodnocená data o životním prostředí, zdraví a kvalitě obyvatel v souladu s dohodnutým zadáním, včetně grafů, map či prezentací) budou přímo využitelné pro zvýšení informovanosti obyvatel i pro zlepšení regionální politiky ve vztahu ke zdraví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info