Project information

Biotechnologie pro konverzi mláta larvami Hermetia illucens

Investor logo
Project Identification
TH04030169
Project Period
3/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
MICo, spol. s r.o.

Cílem je v průběhu 4let optimalizovat biotechnologii pro velkoobjemovou a vysokoúčinnou biokonverzi mláta larvami Hermetia illucens (Black
soldier fly - BSF) na - hmyzí moučku - nutričně bohatý zdroj proteinů. Současně bude vyvinuto technologické řešení dávkovacího zařízení
nutnéhopro maximální biokonverzi mláta.Celá biotechnologie bude optimalizována jako uzavřený cyklus BSF v plně izolovaných podmínkách se
vstupem upraveného mláta a výstupem hmyzí moučky s jasným záměrem zapojení do průmyslového řešení - plně automatizované linky.
Výsledkem budou parametry pro nejvyšší nutriční hojnost (nejvyšší účinnost biokonverze a rozmnožovacího procesu BSF) a též pro nejvyšší
nutriční hodnotu a minimální obsah škodlivých látek výsledného produktu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info