Project information
Podpora inkluze lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit

Investor logo
Project Identification
TL02000376
Project Period
1/2019 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Regional charity Uherské Hradiště

Systém pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním handicapem prochází v současné době procesem transformace. Dochází ke změně životních podmínek klientů. Ti přecházejí z velkých pobytových služeb do chráněných bydlení či samostatných bytů, umístěných v běžném prostředí. Nedochází však k jejich integraci do běžného života v komunitě. Klienti nadále využívají pouze specifických sociálních služeb určených pro jejich cílovou skupinu Nedochází však k jejich integraci do běžného života v komunitě. To je způsobeno nedostatkem zdrojů a vhodných nástrojů na straně zařízení, v někdy i tím, že integrace do běžného života komunity není považována dalšími aktéry životní situace za možnou či žádoucí.
Cílem projektu je navrhnout a pilotně otestovat program, který budv podporovat začleňováné lidí s handicapem do místní komunity vg oblasti volného času.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info