Project information

Reflecting the EU energy relations

Investor logo
Project Identification
MUNI/23/1007/2018
Project Period
10/2018 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Institute of Political Science

Navrhovaný projekt se zabývá problematikou energetické politiky Evropské unie. Jeho cílem je lépe porozumět procesům artikulace a implementace energetické politiky, šíření vzorců energetických politik napříč členskými státy a vztahy s aktéry mimo EU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info