Project information

Project information
Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů

Investor logo
Project Identification
TL02000314
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.
Mendel University in Brno
Ministry of Environment of the CR
Administration of Protected Landscape Areas of the CR
Friends of the Earth Czech Republic

Cílem projektu je překonat stávající sociálně a psychologicky podmíněné bariéry, které dlouhodobě brání v systematické obnově tradičních forem lesního hospodaření, kam patří především výmladkové hospodaření. V rámci projektu budou vytvořeny a účinně aplikovány komunikační nástroje zaměřené na rozhodující skupiny obyvatelstva (stakeholdery) - lesní správce, obecní samosprávy a ochranu přírody. V roce 2022 by takto měla být vytvořena platforma zainteresovaných jednotlivců a sdružení na úrovni státní správy a soukromých vlastníků lesa. Bezprostředním výsledkem projektu budou také materiály (kniha, články, audiovizuální materiál) informující přístupnou formou o environmentálních, ekonomických a sociálních přínosech obnovy výmladkového lesního hospodaření mezi širokou veřejností.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info