Informace o projektu

Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000314
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně
Ministerstvo životního prostředí ČR
Správa chráněných krajinných oblastí ČR
Hnutí Duha

Cílem projektu je překonat stávající sociálně a psychologicky podmíněné bariéry, které dlouhodobě brání v systematické obnově tradičních forem lesního hospodaření, kam patří především výmladkové hospodaření. V rámci projektu budou vytvořeny a účinně aplikovány komunikační nástroje zaměřené na rozhodující skupiny obyvatelstva (stakeholdery) - lesní správce, obecní samosprávy a ochranu přírody. V roce 2022 by takto měla být vytvořena platforma zainteresovaných jednotlivců a sdružení na úrovni státní správy a soukromých vlastníků lesa. Bezprostředním výsledkem projektu budou také materiály (kniha, články, audiovizuální materiál) informující přístupnou formou o environmentálních, ekonomických a sociálních přínosech obnovy výmladkového lesního hospodaření mezi širokou veřejností.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info