Informace o projektu

Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000314
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Agentura ochrany přírody a krajiny České repub.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Odpovědná osoba Mgr. Markéta Chudemelová
Odpovědná osoba MA. Péter Szabó Ph.D.
Hnutí Duha
Odpovědná osoba Mgr. Jan Skalík
Odpovědná osoba Mgr. Gabriela Šťastná
Odpovědná osoba Jana Řídká
Mendelova univerzita v Brně
Odpovědná osoba Ing. Radim Matula Ph.D.
Odpovědná osoba Ing. Martin Šrámek Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí České republiky

Cílem projektu je překonat stávající sociálně a psychologicky podmíněné bariéry, které dlouhodobě brání v systematické obnově tradičních forem lesního hospodaření, kam patří především výmladkové hospodaření. V rámci projektu budou vytvořeny a účinně aplikovány komunikační nástroje zaměřené na rozhodující skupiny obyvatelstva (stakeholdery) - lesní správce, obecní samosprávy a ochranu přírody. V roce 2022 by takto měla být vytvořena platforma zainteresovaných jednotlivců a sdružení na úrovni státní správy a soukromých vlastníků lesa. Bezprostředním výsledkem projektu budou také materiály (kniha, články, audiovizuální materiál) informující přístupnou formou o environmentálních, ekonomických a sociálních přínosech obnovy výmladkového lesního hospodaření mezi širokou veřejností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info