Project information

Project information
Modifikace finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů středních škol (Profesní seniorita)

Investor logo
Project Identification
TL02000290
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Age Management z.s.

Hlavním cílem projektu je na základě aktuálních potřeb cílové skupiny – učitelů ve středním odborném školství v Jihomoravském kraji – modifikovat a následně vědecky ověřit efekt finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority (Směrem k úspěšné profesní senioritě) na optimalizaci pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření u učitelů středních škol.

Dílčí cíle projektu:
1) zpřesnění aktuálních potřeb učitelů středních škol v Jihomoravském kraji v oblasti optimalizace pracovní schopnosti a předcházení syndromu vyhoření, jež byly identifikovány v dříve realizovaných výzkumech;
2) na základě teoretických a empirických východisek projektu a analýzy potřeb modifikovat finský vzdělávací program Towards Successful Seniority, aby vedl k optimalizaci pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření u učitelů středních škol s cílem předcházet předčasnému odchodu z profese a podpořit výkon učitelské profese až do dosažení důchodového věku; vzdělávací program bude odpovídat aktuálním potřebám učitelů středních škol, při analýze potřeb a modifikaci vzdělávacího programu bude uplatněn multidisciplinární přístup (andragogika, psychologie, pracovní lékařství, aplikovaná kineziologie);
3) vědecky ověřit účinnost modifikovaného multidimenzionálního vzdělávacího programu směrem k možnostem optimalizace pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření;
4) vytvořit on-line informační portál/rozcestník pro podporu pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření u učitelů středních škol;
5) uspořádat odbornou konferenci tematicky zaměřenou na možnosti optimalizace pracovní schopnosti u učitelů středních škol a související témata.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info