Project information

Modifikace finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů středních škol (Profesní seniorita)

Investor logo
Project Identification
TL02000290
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Age Management z.s.

Hlavním cílem projektu je na základě aktuálních potřeb cílové skupiny – učitelů ve středním odborném školství v Jihomoravském kraji – modifikovat a následně vědecky ověřit efekt finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority (Směrem k úspěšné profesní senioritě) na optimalizaci pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření u učitelů středních škol.

Dílčí cíle projektu:
1) zpřesnění aktuálních potřeb učitelů středních škol v Jihomoravském kraji v oblasti optimalizace pracovní schopnosti a předcházení syndromu vyhoření, jež byly identifikovány v dříve realizovaných výzkumech;
2) na základě teoretických a empirických východisek projektu a analýzy potřeb modifikovat finský vzdělávací program Towards Successful Seniority, aby vedl k optimalizaci pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření u učitelů středních škol s cílem předcházet předčasnému odchodu z profese a podpořit výkon učitelské profese až do dosažení důchodového věku; vzdělávací program bude odpovídat aktuálním potřebám učitelů středních škol, při analýze potřeb a modifikaci vzdělávacího programu bude uplatněn multidisciplinární přístup (andragogika, psychologie, pracovní lékařství, aplikovaná kineziologie);
3) vědecky ověřit účinnost modifikovaného multidimenzionálního vzdělávacího programu směrem k možnostem optimalizace pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření;
4) vytvořit on-line informační portál/rozcestník pro podporu pracovní schopnosti a prevenci syndromu vyhoření u učitelů středních škol;
5) uspořádat odbornou konferenci tematicky zaměřenou na možnosti optimalizace pracovní schopnosti u učitelů středních škol a související témata.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info