Project information
Eko-geografická limitace rostlinných polyploidů: experimentální testování nových hypotéz souvisejících s velikostí buněk

Investor logo
Project Identification
GA19-18545S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Polyploidie (duplikace celých genomů) má dalekosáhlé důsledky pro ekologii a evoluci rostlin a do značné míry přispívá k jejich současné diverzitě. S mými kolegy z Izraele jsme nedávno připravili první celosvětovou mapu distribuce polyploidů a analýzu environmentálních faktorů, nejvíce zodpovědných za jejich globální distribuci. V tomto projektu bych rád experimentálně otestoval několik nových nápadů, jak lze některé z těchto výsledků vysvětlit trvale zvýšenou velikostí buněk polyploidů (čtyři manipulativní a jeden observační experiment). Konkrétně hodlám otestovat, že díky větším buňkám (hlavně průduchů) budou polyploidi růst hůře za zvýšené teploty, za sucha, a za nízké, glaciální koncentrace CO2, a že i přes větší množství fosforu potřebného pro větší jádra nebude polyploidní pletivo tvořené většími buňky na fosfor náročnější než u příbuzných diploidů. Věřím, že tyto testy výrazně posunou naše chápání základních ekologických důsledků polyploidie rostlin.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info