Project information
Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev

Project Identification
QK1910286
Project Period
1/2019 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Veterinary Research Institurte
Bee Research Institute at Dol

Ztráty včelstev trápí včelaře po celém světe, nejvíce pak včelaře v Evropě a Severní Americe. Citlivost včelstev k varróze stoupá, včelstva hynou i při relativně nízkém napadení (i pod 10%), před asi 20 lety se uvádělo, že včelstvo je schopno přežít i 30% napadení kleštíkem. Je známo, že na neblahém vlivu varrózy se nemalou mírou podílejí virózy, včelařům se doporučují určité chovatelské zásahy pro zvládnutí varroózy, avšak už není známo, jak na léčbu varroózy reaguje dynamika viróz a zimní generace včel, u níž není známo, jak regeneruje po ošetření proti varroóze. Také chybějí informace o rozšíření základních včelích virů v ČR a případně o jejich genotypech, které se mohou lišit svou virulencí. Získané poznatky o imunologii a fyziologii včel v souvislosti s vývojem včelstev a rozvojem varroózy budou sdíleny se včelaři, aby mohli přizpůsobit svou techniku včelaření k omezení ztrát včelstev. Projekt tím přinese prakticky využitelné poznatky pro efektivní zemědělskou produkci v ekologicky a ekonomicky dlouhodobě udržitelných systémech hospodaření. Výsledky uplatní nejen zemědělci v ČR ale i v zahraničí.

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info