Informace o projektu
Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev

Kód projektu
QK1910286
Období řešení
1/2019 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zemědělství ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Výzkumný ústav včelařský Dol

Ztráty včelstev trápí včelaře po celém světe, nejvíce pak včelaře v Evropě a Severní Americe. Citlivost včelstev k varróze stoupá, včelstva hynou i při relativně nízkém napadení (i pod 10%), před asi 20 lety se uvádělo, že včelstvo je schopno přežít i 30% napadení kleštíkem. Je známo, že na neblahém vlivu varrózy se nemalou mírou podílejí virózy, včelařům se doporučují určité chovatelské zásahy pro zvládnutí varroózy, avšak už není známo, jak na léčbu varroózy reaguje dynamika viróz a zimní generace včel, u níž není známo, jak regeneruje po ošetření proti varroóze. Také chybějí informace o rozšíření základních včelích virů v ČR a případně o jejich genotypech, které se mohou lišit svou virulencí. Získané poznatky o imunologii a fyziologii včel v souvislosti s vývojem včelstev a rozvojem varroózy budou sdíleny se včelaři, aby mohli přizpůsobit svou techniku včelaření k omezení ztrát včelstev. Projekt tím přinese prakticky využitelné poznatky pro efektivní zemědělskou produkci v ekologicky a ekonomicky dlouhodobě udržitelných systémech hospodaření. Výsledky uplatní nejen zemědělci v ČR ale i v zahraničí.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info