Project information

Centrum pro evropské vegetační syntézy (CEVS) (CEVS)

Kontinentální syntézy diverzity vegetace a biotopů v jemném rozlišení jsou nové výzkumné
téma, které se otevřelo poté, co náš tým vytvořil základ evropské datové infrastruktury v podobě
Evropského vegetačního archivu (EVA), tedy integrované databáze 1,5 milionu
fytocenologických snímků. O tyto syntetické studie je velký zájem nejen v oblasti základního
makroekologického a biogeografického výzkumu, ale i v praxi, kde slouží k mezinárodnímu
politickému rozhodování a plánování ochrany přírody. Cílem projektu je vytvořit evropské
centrum pro vegetační syntézy s rozsáhlou sítí mezinárodních spolupracovníků. Toto centrum
bude (1) dále rozvíjet výzkumnou infrastrukturu v podobě specializovaného analytického
software, postupů analýzy dat a databází fytocenologických snímků, vegetačních typů a druhů;
(2) provádět syntetické evropské studie typologie biotopů a vegetace, jejich diverzity na úrovni
druhové, fylogenické a funkční a jejich invadovanosti nepůvodními druhy; (3) zpřístupňovat
získané výsledky odborné i laické veřejnosti na webovém portálu.

Publications

Total number of publications: 91


Previous 1 2 3 4 5 6 7 10 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info