Project information
Centrum pro evropské vegetační syntézy (CEVS) (CEVS)

Kontinentální syntézy diverzity vegetace a biotopů v jemném rozlišení jsou nové výzkumné
téma, které se otevřelo poté, co náš tým vytvořil základ evropské datové infrastruktury v podobě
Evropského vegetačního archivu (EVA), tedy integrované databáze 1,5 milionu
fytocenologických snímků. O tyto syntetické studie je velký zájem nejen v oblasti základního
makroekologického a biogeografického výzkumu, ale i v praxi, kde slouží k mezinárodnímu
politickému rozhodování a plánování ochrany přírody. Cílem projektu je vytvořit evropské
centrum pro vegetační syntézy s rozsáhlou sítí mezinárodních spolupracovníků. Toto centrum
bude (1) dále rozvíjet výzkumnou infrastrukturu v podobě specializovaného analytického
software, postupů analýzy dat a databází fytocenologických snímků, vegetačních typů a druhů;
(2) provádět syntetické evropské studie typologie biotopů a vegetace, jejich diverzity na úrovni
druhové, fylogenické a funkční a jejich invadovanosti nepůvodními druhy; (3) zpřístupňovat
získané výsledky odborné i laické veřejnosti na webovém portálu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 129


Previous 1 2 3 4 5 6 7 13 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info