Project information

Doma ve městě UNESCO: Hmotný a nehmotný veřejný prostor měst se zvláštní památkovou ochranou, pilotní projekt Telč (Doma ve městě UNESCO)

Investor logo
Project Identification
TL02000409
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague
Neogenia s.r.o.

Cílem projektu je formulovat strategie v oblasti městského rozvoje a lokální komunikace, které povedou k vybudování a udržování kvalitního hmotného i nehmotného veřejného prostoru a posílení vztahu místních obyvatel k vlastnímu městu, zatíženému extrémní nerovnováhou v užívání veřejných prostranství v turistické sezóně a mimo ni. Záměrem projektu je vytvořit vhodné nástroje a postupy, které by především místním municipalitám napomohly utvářet město, které bude životním prostorem s fungujícími lokálními vazbami podporujícími komunální soudržnost. Pilotní projekt bude v návaznosti na probíhající dlouhodobou spolupráci realizován a optimalizován v Telči a následně budou formulovány obecné principy – postupy, nástroje, interdisciplinární tým – přenositelné do dalších měst a obcí.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info