Project information

Project information
Genetické, environmentální a tkáňové charakteristiky vybraných patologických stavů a nemocí (genetika; stres; biomateriály; tkáňové kultury)

Project Identification
MUNI/A/1553/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projektovým záměrem je řešení pěti projektů, na němž bude participovat celkem 14 studentů postgraduálního a pregraduálního studia LF.

A. Studium buněčné tuhosti a mikroprostředí u vybraných nádorových linií spinocelulárních karcinomů hlavy a krku (ing. Polanská, Mgr Peltanová, Ing. Svobodová)
B. Genetické rizikové skóre (GRS) pro T2DM (Mgr. Galuška, Mgr.Bednáriková)
C. Molekulární charakterizace mikroprostředí kostní dřeně u relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem (Mgr. Bútová, Mgr. Gregorová)
D. Vliv biomateriálu na buněčné kultury (Mgr. Veverková, Mgr. Válková, Mgr. Vrchovecká, Štefančík, Patij).
E Biomarkery nutričního chování i tělesného složení. Měření stresu (Mgr. Grulichová, Mgr. Štrublová)

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info