Project information
Anglická divadelní kultura 1660-1737

Investor logo
Project Identification
GA19-07494S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt pojednává anglickou divadelní kulturu období restaurace (1660-1737) ze tří hledisek: anglické divadlo jako 1) transnárodní jev a výsledek působení rozmanitých kulturních vlivů mezi Anglií a kontinentální Evropou; 2) multižánrová kultura, rozšiřující tradičního zkoumání "vysokého" divadla o "nižší", běžně opomíjené formy (hudební komedie "jigs" a masque, loutkové divadlo, pantomima…), jež tvořily její nedílnou součást; a formuluje 3) metodologii dramaturgického překladu, již aplikuje na vybrané restaurační hry. Hlavním výstupem projektu bude replikovatelná překladatelská metoda, kritické studie, tematické číslo, první česká monografie o restauračním divadle a kritická antologie s kontextovými studiemi restauračního divadla a komentovanými překlady 18 her, které budou nově přeloženy do češtiny ve spolupráci s divadelními praktiky.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info