Project information

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti proteinového inženýrství, mikrofluidiky a bioinformatiky (SV2019_LL)

Project Identification
MUNI/A/0917/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci projektu specifického výzkumu vytvoříme zázemí pro realizaci vědeckovýzkumných studentských projektů, které jsou zpracovávány v rámci diplomových a disertačních prací na PřF MU v magisterském oboru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a doktorských studijních programech Mikrobiologie a molekulární biotechnologie, Molekulární biologie a genetika, Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie. Finanční prostředky budou využity k podpoře řešení témat, která patří v daných oborech ke stěžejním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním výzkumu, aplikovaném výzkumu i v praxi. Budou řešeny projekty v oblasti inženýrství proteinů a vývoje enzymových technologií pro biomedicínu, ekologickou výrobu chemických látek a detekci nebezpečných látek v životním prostředí.
Úspěšné řešení navrženého projektu umožní zvýšit kvalitu studentských projektů, zpracování nových metodicky náročných témat a prezentaci dosažených výsledků na konferencích a v odborných časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info