Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti proteinového inženýrství, mikrofluidiky a bioinformatiky (SV2019_LL)

Kód projektu
MUNI/A/0917/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V rámci projektu specifického výzkumu vytvoříme zázemí pro realizaci vědeckovýzkumných studentských projektů, které jsou zpracovávány v rámci diplomových a disertačních prací na PřF MU v magisterském oboru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a doktorských studijních programech Mikrobiologie a molekulární biotechnologie, Molekulární biologie a genetika, Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie. Finanční prostředky budou využity k podpoře řešení témat, která patří v daných oborech ke stěžejním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním výzkumu, aplikovaném výzkumu i v praxi. Budou řešeny projekty v oblasti inženýrství proteinů a vývoje enzymových technologií pro biomedicínu, ekologickou výrobu chemických látek a detekci nebezpečných látek v životním prostředí.
Úspěšné řešení navrženého projektu umožní zvýšit kvalitu studentských projektů, zpracování nových metodicky náročných témat a prezentaci dosažených výsledků na konferencích a v odborných časopisech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info