Project information

Spotřebitelské chování v kontextu cirkulární ekonomiky

Project Identification
MUNI/A/1054/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cirkulární ekonomika (CE) je ekonomický a průmyslový systém, v rámci kterého dochází prostřednictvím redukce, opětovného využívání a recyklace k celkovému snižování spotřeby energie a produkce odpadů. Nedílnou součástí úspěšného fungování tohoto systému je jeho akceptace ze strany všech stakeholderů. A to včetně spotřebitelů, kteří se však podle několika málo empirických výzkumu zdají být na tuto zásadní změnu nepřipraveni. Cílem tohoto projektu je tak lepší pochopení spotřebitelského chování koncových zákazníků ve vztahu k CE. Prostřednictvím lepšího porozumění jednotlivých motivů a bariér na straně zákazníka lze totiž navrhnout mechanizmus fungování/business modely pro úspěšné fungováním cirkulární ekonomiky daleko efektivněji. Teoretickým východiskem pro realizovaný výzkum jsou „tradiční“ modely spotřebitelského chování rozšířené o nejnovější poznatky v oblasti CE.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info