Project information

Inovace a profilace předmětů z oblasti specializace oftalmopedie

Project Identification
MUNI/FR/1168/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt má za cíl inovovat a vyprofilovat předměty z oblasti specializace oftalmopedie se zaměřením na poradenství a učitelství v oboru speciální pedagogika osob s postižením zraku. S novou akreditací došlo k výraznému navýšení hodin přímé výuky a naším cílem je nabídnout studentům efektivní výuku, která bude korespondovat se současnou praxí v oboru. Cílem je jak posílení kompetencí studentů a uplatnitelnosti absolventů v praxi, tak posílení spolupráce s odborníky z praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info