Project information

Dopravní právo (DoprP)

Project Identification
MUNI/FR/1271/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt spočívá ve výrazné inovaci obsahu a způsobu výuky stávajícího povinně volitelného předmětu magisterského studia „Pozemní komunikace a právo“ MVD024K vyučovaného na Právnické fakultě. Po přeměně bude předmět zahrnovat komplexní materii dopravního práva, tj. kromě stávajícího práva pozemních komunikací taktéž i právní úpravu dopravy drážní, lodní a letecké.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info