Informace o projektu
Dopravní právo (DoprP)

Kód projektu
MUNI/FR/1271/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt spočívá ve výrazné inovaci obsahu a způsobu výuky stávajícího povinně volitelného předmětu magisterského studia „Pozemní komunikace a právo“ MVD024K vyučovaného na Právnické fakultě. Po přeměně bude předmět zahrnovat komplexní materii dopravního práva, tj. kromě stávajícího práva pozemních komunikací taktéž i právní úpravu dopravy drážní, lodní a letecké.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info