Project information
Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd (CogSci)

Project Identification
MUNI/FR/1149/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je sestavení a realizace kurzu Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, jenž bude interdisciplinárně zpracován pracovníky čtyř pracovišť FF MU a realizován jako kurz obecného humanitního základu pro studenty FF (případně celé MU) v semestru Podzim 2019 a návazně na to v dalších akademických rocích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info