Informace o projektu

Informace o projektu
Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd (CogSci)

Kód projektu
MUNI/FR/1149/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je sestavení a realizace kurzu Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, jenž bude interdisciplinárně zpracován pracovníky čtyř pracovišť FF MU a realizován jako kurz obecného humanitního základu pro studenty FF (případně celé MU) v semestru Podzim 2019 a návazně na to v dalších akademických rocích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info