Project information

Project information
ROS-Induced Drug Release Based on Interactions of Ferrocenylboronates

Project Identification
GJ19-16273Y (kod CEP: GJ19-16273Y)
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

V rámci projektu bude studována kombinace pouhých dvou molekul schopná obsáhnout tři
výzkumné směry – ferocen a boronová kyselina. V druhé části bude zásadně vylepšen koncept cíleného transportu a indukovaného uvolňování léčiv a to prostřednictvím kombinace aminoferocenu, boronové kyseliny a dalších až dvou ligandů s antipatogenním účinkem. Výsledný derivát bude vykazovat vícefázový terapeutický účinek. V přítomnosti reaktivních sloučenin kyslíku (ROS) – v místě nemoci, se terapeuticky neaktivní komplex BA-léčivo rozpadne a aktivní léčivo se uvolní na potřebném místě. Bude studováno několik možných schémat indukovaného uvolnění léčiva zahrnující aktivaci závislou na koncentraci ROS a uvolnění léčiva indukované elektrochemickou excitací.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info