Informace o projektu

ROS-Induced Drug Release Based on Interactions of Ferrocenylboronates

Kód projektu
19-16273Y
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

V rámci projektu bude studována kombinace pouhých dvou molekul schopná obsáhnout tři
výzkumné směry – ferocen a boronová kyselina. V druhé části bude zásadně vylepšen koncept cíleného transportu a indukovaného uvolňování léčiv a to prostřednictvím kombinace aminoferocenu, boronové kyseliny a dalších až dvou ligandů s antipatogenním účinkem. Výsledný derivát bude vykazovat vícefázový terapeutický účinek. V přítomnosti reaktivních sloučenin kyslíku (ROS) – v místě nemoci, se terapeuticky neaktivní komplex BA-léčivo rozpadne a aktivní léčivo se uvolní na potřebném místě. Bude studováno několik možných schémat indukovaného uvolnění léčiva zahrnující aktivaci závislou na koncentraci ROS a uvolnění léčiva indukované elektrochemickou excitací.

Publikace