Project information

Project information
The polyploid past versus diploid present: evolution and diversification of the southern African Heliophila

Investor logo
Project Identification
GA19-07487S (kod CEP: GA19-07487S)
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Tribus Heliophileae s jediným rodem Heliophila obsahuje c. 100 druhů endemických v jižní Africe. Heliophileae jsou morfologicky nejdiverzifikovanějším tribem čeledi brukvovitých ve všech aspektech jakými jsou životní forma, olistění a morfologie květů a plodů. Navzdory této rozmanitosti jsou původ tribu a jeho vnitrotribová struktura nejasné. Naše předběžná cytogenetická studie odhalila triplikaci ancestrálních genomických bloků v genomech několika diploidních Heliophila druhů, dokazující hexaploidní původ tribu. Cytogenetická data prozrazují, že v diverzifikaci Heliophileae hrála pravděpodobně klíčovou roli post-polyploidní diploidizace asociovaná s redukcí chromosomového počtu z původně hexaploidního k dnešním quasi-diploidním genomům. Navrhovaný project si klade za cíl využít kombinaci nejmodernějších metodických přístupů (srovnávací cytogenetika, celogenomové sekvenování, analýza repetitivní DNA, modelace ekologických nik) k odhalení podstaty post-polyploidní diploidizace v tribu Heliophileae a jejího efektu na diverzifikaci a adaptivní radiaci tribu.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info