Informace o projektu

Informace o projektu
Polyploidní minulost a diploidní současnost: evoluce a diversifikace jihoafrického rodu Heliophila

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-07487S (kod CEP: GA19-07487S)
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Tribus Heliophileae s jediným rodem Heliophila obsahuje c. 100 druhů endemických v jižní Africe. Heliophileae jsou morfologicky nejdiverzifikovanějším tribem čeledi brukvovitých ve všech aspektech jakými jsou životní forma, olistění a morfologie květů a plodů. Navzdory této rozmanitosti jsou původ tribu a jeho vnitrotribová struktura nejasné. Naše předběžná cytogenetická studie odhalila triplikaci ancestrálních genomických bloků v genomech několika diploidních Heliophila druhů, dokazující hexaploidní původ tribu. Cytogenetická data prozrazují, že v diverzifikaci Heliophileae hrála pravděpodobně klíčovou roli post-polyploidní diploidizace asociovaná s redukcí chromosomového počtu z původně hexaploidního k dnešním quasi-diploidním genomům. Navrhovaný project si klade za cíl využít kombinaci nejmodernějších metodických přístupů (srovnávací cytogenetika, celogenomové sekvenování, analýza repetitivní DNA, modelace ekologických nik) k odhalení podstaty post-polyploidní diploidizace v tribu Heliophileae a jejího efektu na diverzifikaci a adaptivní radiaci tribu.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info