Project information

Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity?

Investor logo
Project Identification
GA19-17435S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Czech Geological Survey

Červené pelagické vápence jsou pozoruhodnými mořskými faciemi, které zpravidla vznikají v oligotrofních podmínkách při dobrém prokysličení mořského dna a/nebo díky aktivitě baktérií oxidujících železo. Mechanismus jejich ukládání však není dobře znám. Tyto facie se běžně vyskytují ve fanerozoických teplých obdobích “skleníkového” klimatu (devon, jura, křída) a lze je tudíž považovat za časově-specifické facie spojené s redoxními podmínkami během sedimentace, podobně jako černé břidlice. V tomto projektu budeme studovat červené vápence tří paleozoických období - středního ordoviku, raného a pozdního devonu - v sedmi oblastech Evropy a jižní Číny. Pomocí analýzy stratigrafického kontextu, karbonátové petrologie, mineralogie Fe oxy-hydroxidů, geochemie a mikrogeochemie prvků a stabilních izotopů budeme interpretovat řídící faktory ukládání červených karbonátů, jako jsou redoxní podmínky, organická produktivita a přítomnost či nepřítomnost mikrobiální činnosti. Základním cílem je pochopit původ a paleoklimatologický kontext depozice červených karbonátových facií v paleozoiku.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info