Informace o projektu
Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity?

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-17435S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Česká geologická služba

Červené pelagické vápence jsou pozoruhodnými mořskými faciemi, které zpravidla vznikají v oligotrofních podmínkách při dobrém prokysličení mořského dna a/nebo díky aktivitě baktérií oxidujících železo. Mechanismus jejich ukládání však není dobře znám. Tyto facie se běžně vyskytují ve fanerozoických teplých obdobích “skleníkového” klimatu (devon, jura, křída) a lze je tudíž považovat za časově-specifické facie spojené s redoxními podmínkami během sedimentace, podobně jako černé břidlice. V tomto projektu budeme studovat červené vápence tří paleozoických období - středního ordoviku, raného a pozdního devonu - v sedmi oblastech Evropy a jižní Číny. Pomocí analýzy stratigrafického kontextu, karbonátové petrologie, mineralogie Fe oxy-hydroxidů, geochemie a mikrogeochemie prvků a stabilních izotopů budeme interpretovat řídící faktory ukládání červených karbonátů, jako jsou redoxní podmínky, organická produktivita a přítomnost či nepřítomnost mikrobiální činnosti. Základním cílem je pochopit původ a paleoklimatologický kontext depozice červených karbonátových facií v paleozoiku.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info