Project information

Automata for Decision Procedures and Verification (AUTODEV)

Investor logo
Project Identification
GA19-24397S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Výzkum konečných automatů je tradiční disciplínou, která dlouhodobě produkuje množství výsledků potenciálně využitelných v mnoha oblastech, jako jsou verifikace, zpracování přirozeného jazyka, databáze, nebo webové technologie. Praktická využitelnost těchto výsledků je však limitována nedostatečnou škálovatelností automatové technologie. Protože příčiny této neefektivity tkví v nejzákladnějších technikách a konceptech automatové technologie, potřebný pokrok v této oblasti vyžaduje výrazně nové a přístupy k řešení klasických problémů. V tomto projektu navrhujeme hledat cestu k novým řešením skrze kombinaci tradiční automatové technologie s technikami úspěšnými ve verifikaci a automatickém usuzování, jako jsou líné vyhodnocování, symbolická reprezentace, abstrakce, a techniky SAT/SMT-solvingu. Sílu nových automatových metod pak budeme demonstrovat na několika konkrétních aplikačních doménách: na analýze ukazatelových programů, programů manipulujících řetězce, a na analýze zdrojů a terminace.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info