Project information

Argumentation 2019 (Argumetation)

Project Identification
MUNI/B/1589/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem mezinárodní konference je poskytování prostoru pro víceoborovou diskusi popisující právo a jeho působení ve společnosti. Uspořádáním konference se podporuje vědecká činnost vědeckých pracovníků a vědecká práce v oblasti, která v České republice není běžně uspokojivě řešena. Konference navrhovaná k podpoře představuje jedinečnou příležitost pro výměnu aktuálních odborných názorů a stanovisek a také institucionální zakotvení zkoumaného tématu v ČR. Již už tradičně se zaměří na popis práva a jeho působení ve společnosti jinými způsoby, které akcentují multioborovou dimenzi zkoumání práva. Tím se získává celistvý obraz práva, který není zatížen pouze jedním metodologickým instrumentáriem. Konference je zaměřená na alternativní způsoby argumentace a interpretace v právu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info