Project information

Evoluce právních souvislostí veřejných financí ve vybraných zemích

Project Identification
MUNI/A/1456/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Navrhovaný projekt „Evoluce právních souvislostí veřejných financí ve vybraných zemích“ navazuje na poznatky získané z projektu „Právní a ekonomické souvislosti veřejných výdajů s akcentem na mandatorní výdaje“. Výše veřejných výdajů a zejména pak mandatorních výdajů je mimo jiné závislá i na historickém kontextu utváření veřejných financí v dané zemi. Z tohoto důvodu je snahou projektu blíže analyzovat a komparovat vývoj a současný stav veřejných financí ve vybraných zemích (zejména pak ve Francii, ČR a Polsku), a to jak z pohledu právního, tak z pohledu ekonomického. Současně se tak bude jednat o projekt s interdisciplinárním přesahem. Cílem tohoto projektu bude nalézt odpovědi na následující otázky:

  • Jaké hlavní příčiny ovlivnily vývoj veřejných financí ve vybraných zemích?
  • Existují rozpory mezi existující právní úpravou a ekonomickými poznatky v oblasti veřejných financí?
  • Existuje zde možnost vzájemného ovlivnění vývoje veřejných financí v různých zemích?


Význam tohoto projektu spočívá zejména v nalezení, determinaci a kategorizaci souvislostí spojených s evolucí veřejných financí. Výsledky projektu budou prezentovány na vybraných mezinárodních vědeckých konferencích ve formě příspěvků a rovněž budou uveřejněny ve formě článků v odborných časopisech.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info