Project information

Vybrané aspekty trestního práva hmotného a procesního v komparativním pohledu (Vybrané aspekty TPH a TPP v komparativním pohledu)

Project Identification
MUNI/A/1443/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Návrh tohoto projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1142/2017 s názvem Vývojové tendence trestní politiky. V rámci tohoto projektu byla řešena problematika vývoje a změn institutů v trestním právu hmotném i procesním. Na základě jednotlivých výstupů tohoto projektu přitom bylo zjištěno, že zkoumané otázky výrazně přesahují rámec českého právního prostředí. Cílem aktuálně předkládaného projektu je tudíž zaměřit se na působení zahraničních právních úprav a jejich ovlivňování českého trestního práva hmotného i procesního. Pozornost bude rovněž věnována zkušenostem orgánů činných v trestním řízení s prvky, které do českého trestního práva pronikají jak z bližších států evropského kontinentu, tak z právních řádů zemí common law.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next