Project information
Ribosomal RNA genes - travellers in time and the genomes

Investor logo
Project Identification
GA19-03442S (kod CEP: GA19-03442S)
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Tento projekt je zaměřen na studium evoluce genů pro ribozomální RNA (rDNA), které tvoří esenciální katalytickou složku ribozomů. Mnoho aspektů těchto pro život klíčových molekul zůstává neprozkoumáno, jako je například značná dynamika rDNA na chromosomech navzdory konzervovanosti primární sekvence DNA, mechanismy intra- a inter-lokusové homogenizace a epigenetická regulace jejich exprese. K řešení otázek budou využity multidisciplinární přístupy zahrnující molekulární cytogenetiku, genomiku a klasickou molekulární biologii. Bude kladen důraz na porozumění struktury a variability podjednotkových ribosomálních komplexů u alopolyploidních genomů. Předpokládáme, že projekt bude generovat odpovědi na otázky obecného biologického významu, jako jsou například mechanismy evoluce multigenových rodin, struktura a dědičnost ribozomálních komplexů, regulace velikosti genomu a epigenetická regulace genové exprese.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info