Informace o projektu
Geny pro ribozomální RNA - cestovatelé v čase a genomech

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-03442S (kod CEP: GA19-03442S)
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Tento projekt je zaměřen na studium evoluce genů pro ribozomální RNA (rDNA), které tvoří esenciální katalytickou složku ribozomů. Mnoho aspektů těchto pro život klíčových molekul zůstává neprozkoumáno, jako je například značná dynamika rDNA na chromosomech navzdory konzervovanosti primární sekvence DNA, mechanismy intra- a inter-lokusové homogenizace a epigenetická regulace jejich exprese. K řešení otázek budou využity multidisciplinární přístupy zahrnující molekulární cytogenetiku, genomiku a klasickou molekulární biologii. Bude kladen důraz na porozumění struktury a variability podjednotkových ribosomálních komplexů u alopolyploidních genomů. Předpokládáme, že projekt bude generovat odpovědi na otázky obecného biologického významu, jako jsou například mechanismy evoluce multigenových rodin, struktura a dědičnost ribozomálních komplexů, regulace velikosti genomu a epigenetická regulace genové exprese.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info